Lämpimästi tervetuloa Pyhä Nainen Akatemiaan!

 

Pyhä Nainen Akatemia on täällä palauttamassa ikiaikaisen Pyhän Äidin viisauden keskuuteemme ja auttamassa kaikkia naisia astumaan pyhän sydämen polulle, todelliseen luontoonsa ja henkiseen viisauteen, jotta he voivat palvella maailmaa kaikilla niillä lahjoilla, joita heillä luonnostaan on. 

 

Olet ehkä tullut elämässäsi siihen kohtaan, jossa olet alkanut etsiä itseäsi ja kysymään syvempiä kysymyksiä elämän tarkoituksesta, omasta sieluntehtävästäsi ja siitä, miksi ylipäätään olet maan päälle syntynyt. Saatat intuitiivisesti tuntea, että et ole ihmisenä vielä astunut täyteen potentiaaliisi, ja että "täytyy olla vielä muutakin".

Pyhän Naisen polun ensimmäisiä kultaisia ohjenuoria on, että alamme luottaa siihen, että kaikella elämässämme on jokin tarkoitus. Että jokin oma sisäinen - ehkä jopa tiedostamaton kaipaus tai ohjaus - on johdattanut meidät juuri siihen, missä nyt olemme. Ja nyt olet täällä.

 

 

Pyhä Nainen Akatemia on luotu niille naisille, jotka kuulevat kutsun astua Pyhän Äidin  henkiselle polulle, 

Sydämenpolulle, aktivoida koko pyhän olemuksensa ja kehollistaa itsensä täydesti. Nyt on sen aika.

 

 

  

 

 

Miksi Pyhän Äidin polulle antautuminen on tärkeää juuri nyt?
 
Elämme nyt ajassa, jossa pyhän feminiinisyyden, Pyhän Äidin, arvot nousevat ihmiskuntamme keskiöön. Pyhä Äiti itsessään saattaa olla meille käsitteenä vieras, mutta jos teemme sille tilaa sydämessämme, alamme ymmärtää enemmän. Alamme muistaa...
 
Pyhä Äiti tuo keskuuteemme naismystisismin pehmeät arvot, sisäisen voimaantumisen, juuri- ja maayhteyden, yhteyden esivanhempiimme, luottamisen feminiiniseen, intuitiiviseen virtaan ja ajoitukseen, sisäisen hiljaisen tietämisen, virittymisen oman kehomme viisauteen sekä avaa meille graalin maljan ekstaattiseen Pyhän Sydämen ikuiseen nektariin... Pyhän Äidin läsnäolon myötä palaamme takaisin luonnon ja kosmoksen universaaleihin, luonnollisiin rytmeihin ja sykleihin, jotka vaikuttavat meihin hyvin syvällisesti jokapäiväisessä elämässämme - tiedostamme sitä tai emme.
 
Pyhän Äidin myötä alamme ymmärtää, että pelkkä yksityinen menestys ei riitä, vaan meidän on alettava ottaa huomioon isompi kuva, jotta sekä perheemme, yhteisömme, yhteiskuntamme, globaali perheemme että koko maapallo ja luonto voivat hyvin. Emme ole erillisiä toisistamme. Sen minkä teemme itsellemme, teemme kaikille. Olemme ekosysteemi, jossa olemme riippuvaisia toisistamme ja koko luomakunnasta.
 
Dalai Lama on sanonut, että kun länsimaiset naiset voimaantuvat, maailma pelastuu. Meissä kaikissa - sekä miehissä, naisissa että muun sukupuolisissa - on pyhä feminiininen puoli sisällämme, ihan niin kuin meissä on myös pyhä maskuliinipuoli sisällämme. Feminiiniset arvot ja olemuspuolemme ovat vain olleet vuosituhansia vaimennettuna, mikä on vaikuttanut syvästi siihen, millaisessa maailmassa juuri nyt elämme - ja josta olemme nyt nousemassa uudelle tasolle: oivaltamaan itsemme täysivaltaisina jumalallisina olentoina.
 
Tämä on suuren muutoksen aikaa. Aikaa, jonka muinaiset tietäjät, esivanhempamme, alkuperäiskansat sekä tähtikansat ovat nähneet tulevan jo tuhansia vuosia sitten. Ja nyt me elämme tuon muutoksen todeksi: astumme sydämenpolulle sekä yksilöinä että globaalina perheenä, juuriamme, alkuperäämme, alkuperäiskansojamme ja tähtiperimäämme kunnioittaen.

 

 

Pyhä Nainen Akatemian toiminta pohjautuu ajatukseen, että ydinolemuksemme on Rakkaus.

 

Kaikki Pyhä Nainen Akatemian tarjoamat palvelut perustuvat universaaliin, kaikkialla läsnäolevaan voimaan, Rakkauteen. Kun alamme etsiä itseämme, oivallamme, että olemme eläneet koko elämämme ajan kuin unessa, jossa olemme samaistuneet kokemuksiimme ja tunteisiimme, ja tunnemme erillisyyttä niin jumalllisesta kuin maaperästämmekin. 

Havahtumisen myötä saatamme saada kokemuksen siitä, että todellinen olemuksemme on rakkaus. Tuo rakkaus auttaa meitä purkamaan ne ehdollistumat, opitut mallit ja länsimaisen kulttuurin tuomat kerrokset, jotka estävät meitä kokemasta itsemme rakkautena, olemasta se Valo joka Olemme.

Käymme läpi irtipäästö- ja puhdistusprosessin, joka auttaa meitä tunnistamaan ne käyttäytymiskaavat, ajatusrakennelmat, tunnetason mallit ja energeettiset siteet, jotka estävät meitä astumasta täyteen jumalalliseen potentiaaliimme.

Rakkauden avulla uskallamme ehkä ensimmäistä kertaa katsoa itsessämme niihin pimeimpiinkin nurkkiin, jotka kaipaavat läsnäoloa, huomiota, hellyyttä ja rakkautta. Nähdyksi tulemista, tunnistamista, kuuntelua. Kaikki tapahtuu lempeästi ja rakkaudellisesti, kun olemme kytkeytyneet sydämeemme ja toimimme yhteistyössä Pyhän Äidin ja koko Universumin kaikkien kerrosten kanssa.

Naisten henkinen polku ja seksuaalisuus

Monet naiset törmäävät henkisen kasvun polulla jossain vaiheessa kysymyksiin oman kehoon ja seksuaalisuuteen liittyen, ja kokevat sen ristiriitaisena suhteessa henkisellä polulla kulkemiseen. Monissa uskonnoissa ja henkisissä yhteisöissä keho ja seksuaalisuus on kautta aikain nähty syntisinä tai likaisina, ja meitä on kehotettu ennemminkin häivyttämään keho ja seksuaalisuus sen sijaan, että ymmärrettäisiin niiden todellinen luonne ja suora yhteys henkisyyteen.

Niin moni nainen vielä tänäkin päivänä kokee, että naiseus, feminiinisyys, vauraus ja seksuaalisuus eivät voi kulkea käsi kädessä henkisen polun kanssa, ja ovat häivyttäneet nuo asiat elämästään "ollakseen henkisiä". Tämä luo sisällämme hiljaista ristiriitaa, mikä pitää meidät erillään todellisesta luonnostamme ja sisäisestä voimastamme.

Perinteisen henkisen polun harjoitukset ja opetukset on suunnattu ennemminkin miehen keholle ja tietoisuudelle, jolloin niissä ei oteta tarpeeksi huomioon naisen keholle ja tietoisuudelle ominaista syklisyyttä, herkkyyttä, sensuellisuutta, kehoyhteyttä ja vahvaa shakti- eli LOVIvoimaa. Jos nainen harjoittaa liian tiukkaa ja maskuliinista henkisyyttä, hän menettää sen, mikä veisi hänet suoraan jumalallisen rakkauden kokemiseen ja itsensä oivaltamiseen: pehmeän virtaavuuden, vastaanottavuuden, sensuellisuuden ja luontaisen seksuaalisuutensa, elämänvoimansa. 

Jos tutkitaan alkuperäisiä gnostisia, esi-kristillisen ajan tekstejä, Raamatusta poistettuja evankeliumeja ja itse Maria Magdalenan tarinaa, niin niissä naisella ja naisen seksuaalisuudella ja naiseudella on ollut vahva ja tärkeä rooli henkisessä kasvussa ja henkisyyden edistämisessä maan päällä. Naisen feminiinienergia on hänen avaimensa jumalallisen rakkauden kehollistamiseen ja täysivaltaiseen itsensä oivaltamiseen.

 

Ilman feminiinisiä ominaisuuksia me itse, ihmissuhteemme ja koko maailmamme joutuu epätasapainoon - niin kuin on tapahtunut, ja jota todistamme joka päivä katsoessamme ympärillemme.

 

Naisten on siis aivan välttämätöntä löytää omat naiselliset ominaisuutensa, henkiset voimavaransa, pyhä seksuaalisuutensa ja yhteytensä kehoon, jotta maailma voi tulla takaisin harmoniaan. Riippumatta sukupuoli-identiteetistämme, meissä kaikissa on feminiininen olemuspuoli, ja on äärimmäisen tärkeää, että miehet alkavat ilmentää enemmän hoivaavia, huolehtivia, turvaa tuovia ja rakastavia ominaisuuksiaan. Ilman näitä kahta polariteettiä - feminiinistä ja maskuliinista olemuspuolta - emme löydä tasapainoa.

Olemme juuri nyt keskellä ennennäkemättömän voimallista aikaa, jossa koko ihmiskunnan tapa olla ja elää on kokemassa syvän transformaation aikakausien vaihtumisen myötä. Olemme astrologisesti siirtymässä Kalojen erillisyyden ajasta Pegasuksen siirtymäaikakauden kautta Vesimiehen ykseyden aikaan, jossa opettelemme elämään sydämestämme käsin, luontoa vaalien, yhteistyössä sekä toistemme, maapallon että näkymättömänkin maailman kanssa. 

 

OLE SE VALO JOKA OLET - Suomen ja suomalaisten naisten rooli henkisessä heräämisessä

Jo vuonna 1878 H.P. Blavatsky ennusti kuuluisassa sanonnassaan, että "Valo tulee Pohjolasta". Uskon, että tässä aikakausien vaihtumisessa on Pohjolan Pyhillä Naisilla ja Suomen pohjoisella maaperällä oma tärkeä tehtävänsä. Elämme suuren osan vuodesta pimeän vuodenajan keskellä, mikä pitää meidät luontaisesti sisäänpäin kääntyneinä ja kasvattaa meissä henkistä kestävyyttä.

 

Suomalaisilla on säilynyt ainutlaatuinen yhteys luontoon ja parantaviin lahjoihin, mikä vahvistaa meitä henkisesti ja pitää meidät omalta osaltaan feminiinisessä yhteydessä ja Äiti Maan henkisessä, parantavassa piirissä. Tässä voimme toimia suurena esikuvana muulle maailmalle.

 

Pyhän Äidin henkinen polku ja naismystisismin henkiset harjoitukset alkavat aina sisäänpäin kääntymisestä ja palaamisesta takaisin luontoon, Äiti Maan helmoihin. Kääntymällä sisäänpäin meillä on mahdollisuus alkaa kuulla sydäntämme ja löytää valo sisältämme. Rakkauden avulla muunnamme kaiken sisäisen pimeyden valoksi ja alamme vapautua siksi, joka todella olemme: Olla se Valo joka Olemme.

 

Lämpimästi tervetuloa mukaan omalle Sydämenpolullesi!

Lämmöllä,

Deepthi

 

Kuka on Deepthi?

 
Minä olen Deepthi, Pyhä Nainen Akatemian perustaja, Integraali Ääni -metodin kehittäjä, naismystisismiperinteen kantaja ja -opettaja, laulaja ja kirjailija. Juureni ovat Pohjanmaalla, Jalasjärvellä, mutta elämä toi minut, mieheni ja kaksi venäjänsinistä kissaamme Satakuntaan, Noormarkkuun, vuonna 2019 asuttamaan vanhaa hirsitalorouvaa ja elämään elävässä yhteydessä luonnon kanssa.
 
Autan naisia muistamaan alkuperäisen luontonsa, aktivoimaan parantavat voimansa ja löytämään uudelleen juurensa ja yhteytensä koko luomakuntaan. Kun nainen löytää oman luontonsa, oman äänensä, hänestä tulee luonnonvoima, joka vaikuttaa parantavasti ja eheyttävästi koko maailmaan. 
 

Oma polkuni alkuperäisen viisauden äärelle aukesi loppuunpalamisen ja avioeron myötä kesällä 2005. Avauduin eräässä enkeli-istunnossa spontaanisti näkymättömälle maailmalle, enkelimaailmalle, sekä universaalille rakkaudelle. Tämä kokemus muutti käsitykseni elämän todellisesta luonnosta perinpohjaisesti.

Aloin etsiä etsiä vastauksia elämän perimmäisiin kysymyksiin, kuten 'Kuka minä oikeasti olen?', 'Mikä minun todellinen elämäntehtäväni on?' ja ennen kaikkea: 'Miksi me synnymme maan päälle, jos elämä täällä on pelkkää kärsimystä?'.  

Nämä kysymykset alkoivat johdattaa minua universaalin tietoisuuden lähteelle ja selvittämään elämän mysteeriä. Jossain vaiheessa muistin, että olin jo pienenä ollut selväaistinen ja erityisherkkä. Minun piti olla paljon metsässä, luonnossa ja yksin omissa oloissani. Rakastin laulamista, vuodenkierron maagisia vaihteluita ja öistä tähtitaivasta enemmän kuin mitään muuta.

Kun sitten paloin loppuun laulajan ammatissani kesällä 2004 ja koin ensimmäisen enkelikokemukseni, sain ensimmäisen sielua parantavan kokemuksen ja välähdyksen omasta todellisesta olemuksestani, joka oli paljon enemmän kuin se, joksi olin itseni identifioinut koko siihen astisen elämäni ajan.

Enkelit alkoivat ohjata minua itseni ja oman sydämeni kuunteluun, sillä olin alkanut elää liian paljon ulkoisten odotusten ja paineiden mukaan ja hukannut itseni. He ohjasivat minua irrottautumaan kaikesta draamasta, yksinkertaistamaan elämäni ja tekemään sitä, mikä tuo minulle iloa, koska - heidän sanoin - "se mikä tuo iloa minulle, tuo iloa myös muille." Näiden kolmen yksinkertaisen ohjeen mukaan aloin elää elämääni ja selvittää tietäni ulos vapauteen, rakkauteen ja syvempään täyttymykseen elämässä.

Nykyään näen niin, että parantumisessa ja sielun eheytyksessä on ennen kaikkea kyse muistamisesta ja alkuperäisten asetusten  palauttamisesta. Meidän ei tarvitse lähteä tavoittelemaan parantumista tai henkisiä kokemuksia, vaan meidän tehtävämme on ainoastaan muistaa, palata takaisin alkuperäisen luontomme yhteyteen.

 

 

Toinen tapahtuma kohti tasapainoa tapahtui ystäväni avustuksella. Hän kutsui minut vuonna 2008 tapaamaan intialaista halaavaa naista ja henkistä opettajaa, Äiti Ammaa, Helsingin Kaapelitehtaalle. 

Amman kanssa koin ensimmäistä kertaa mitä on pyyteetön rakkaus. Hänen läsnäolossaan aloin kokea syvempää parantumista ja nähdä, mitä kaikkea olin sisälleni piilottanut ja jättänyt kohtaamatta. Amman ohjauksessa aloitin säännölliset henkiset harjoitukset: meditaation, joogan, resitaation ja antaumuksellisten laulujen laulamisen, sekä sain mantravihkimyksen ja henkisen nimen, Deepthi. 10 vuoden ajan matkustin Amman luo Intiaan kaksi kertaa vuodessa saadakseni olla hänen sydäntäparantavassa läsnäolossaan ja syventääkseni omia harjoituksiani. 

Vuonna 2012 tapahtui kolmas isompi herätys, kun kehoni hengitysmekanismi "tilttasi" kesken automatkan. Pääsin kyllä ajamaan takaisin kotiin, mutta seuraavat kolme kuukautta makasin joogamatolla ja opettelin hengittämään, puhumaan ja lopulta laulamaan uudelleen. Kehoni ei enää luottanut hengitysmekanismiini, enkä näin ollen osannut enää tuottaa ääntä oikein. Ääni tuli ulos ihmeellisenä narinana ja sanat katkeilivat kesken puheen. Puolen vuoden jälkeen tapahtuneesta lääkäri totesi, että äänihuulissani on spasmodinen dysfonia, jota ei pystytä kokonaan parantamaan. 

Minä kuitenkin palasin takaisin omien harjoitusten pariin joogamatolle. Elin uskomuksessa, että kehoni on viisas ja osaa parantaa itsensä. Otin ääneni parantamisprosessin matkana syvemmälle omaan itseeni. 

Tämä tapahtuma vei minut tutkimaan kehon, äänen, luonnon, henkisyyden, mystisyyden ja naiseuden yhteyttä, sekä opiskelemaan äänen henkis-fyysis-mystisiä ulottuvuuksia. Eteeni aukesi äärettömän mielenkiintoinen maailma. Ymmärsin, että olin tietämättäni törmännyt naisen henkisen polun isoimpiin tabuihin: naisen vaiettuun voimaan: ääneen, kehoon ja seksuaalisuuteen, jotka ovat keskenään täysin kietoutuneet toisiinsa. Ymmärsin, että äänen, oman luonnon löytäminen, on valtavan voimallinen työkalu naisen kokonaisvaltaisen eheyden polulla.

 

Jos häpeämme, piilotamme, vaiennamme tai pienennämme todellisen luontomme, pyhän naiseutemme, emme koskaan todella oivalla, kuka olemme.

 

Löysin tieni eri jumalatararkkityyppien, eri mytologioiden ja uskontojen jumalattarien, sekä Maria Magdalenan äärelle, joiden ohjauksessa aloitin äänenparantamisprosessin myötä oman pyhän naiseuden matkani. Mitä syvemmälle sukelsin ääneni vapauttamiseen ja pyhän naiseuden luontoni palauttamiseen, sitä vahvemmin aloin ymmärtää, että tässä ei ole kyse vain minusta. 

Ymmärsin, että tässä puretaan kokonaista kolonisaatioon perustuvaa maailmankuvaa, ylisukupolvisia haitallisia rakenteita, ja kollektiivisia, vuosisatoja kestäneitä etenkin naisiin ja naiseksi itsensä kokeviin kohdistuneita traumoja. Tässä parannetaan äitilinjoja, luontoyhteyttä, kehoyhteyttä ja yhteyttä feminiinisiin arvoihin riippumatta seksuaalisesta identiteetistä ja sukupuolikokemuksesta. Tässä palautetaan muistia alkuperäisen Äidin tietoisuudesta, jossa muistamme olevamme osa yhteisöä, maata ja koko kosmosta. Tässä palautetaan muistia siitä, että kaikella on luonnollinen rytminsä ja syklinsä, ja että kuolema on luonnollinen osa elämää ja kiertokulkua. 

 

Olemme länsimaisen maailman jatkuvan ja kiihtyvän kehityksen ja paineen keskellä menettäneet sieluyhteytemme ja yhteyden Äitiin.

Olemme unohtaneet Äidin pehmeät arvot.

Olemme unohtaneet, että luonto on meidän alkuperäinen Äiti.

 

 

LUONTO, ÄITI MAA, KUTSUU MEITÄ PYSÄHTYMÄÄN.

TULEMAAN INTIIMIIN YHTEYTEEN MAAN KANSSA.

MUISTAMAAN, KEITÄ TODELLISUUDESSA OLEMME

JA MIKSI OLEMME TÄNNE SYNTYNEET.

 

 

Äänenparantamisprosessi johti minut lopulta omille juurilleni ja esivanhempieni yhteyteen.

Aloin opiskella astrosofiaa vuonna 2016 ja syventää yhteyttäni kosmokseen ja omaan perinteeseemme seremoniatyöskentelyn avulla. Seremoniat toivat minut voimakkaasti yhteyteen oman maaperämme viisauden, mytologian ja esiäitiemme kanssa, sekä herättivät kunnioituksen alkuperäiskansaamme kohtaan. 

Vuonna 2017 valmistuin laulupedagogiksi Centria AMK:sta, ja 2019 kävin parantavan laulun koulutuksen. Kaiken syvätyöskentelyn myötä sain ääneni palautettua ja vuonna 2019 julkaistiin Pohjolan mystisyydestä ja valosta ammentava Valoa-albumi, joka on mieheni Mika Toivasen säveltämä ja tuottama ja minun sanoittama. Tuo albumi on löytänyt tiensä yhä kasvavan joukon käsiin, jotka etsivät henkisen kasvun polulleen tukea, inspiraatiota ja ekstaattista voimaa omasta Pohjolan maaperästämme.

Tänä päivänä kaikki työni perustuu maan, ihmiskunnan ja Pyhän Äidin palvelemiseen planetaaristen ja luonnollisten syklien mukaan. Mitä paremmin ymmärrämme olevamme osa tätä koko kosmista ja planetaarista kokonaisuutta, sitä paremmin alamme voimaan ja sitä harmonisemmin voimme elää täällä yhdessä.

Syksyllä 2018 perustin Pyhä Nainen Akatemian kolmannen kirjani Sydämen Matkaopas - Naisen vaiettu voima -kirjani (Tammi) julkaisun yhteydessä. Pyhä Nainen Akatemia on täällä palauttamassa Pyhän Äidin viisauden ja esivanhempiemme ja maaperämme elävän perinnön keskuuteemme sekä auttamassa kaikkia naisia pyhän naiseuden itseoivalluksen polulla. 

Ydinmissionani on palvella ihmiskuntaa ja auttaa ihmisiä muistamaan todellisen olemuksensa rakkaudessa: Ole se valo joka olet.

 

Lämmöllä,

Deepthi

Liity Sähköpostilistalle