♥ Heii Ihana! Pyhä Nainen Akatemian TÄYDENKUUN SEREMONIAPASSI 2022 on nyt myynnissä! Hanki omaksi jo tänään! KLIKKAA TÄSTÄ ♥
Etusivu Koulutukset Workshopit Palautteita Meistä Yhteys Liity postituslistalle Kirjaudu sisään

Ikiaikaisen pyhän feminiinisen viisauden palauttaminen maan päälle

 

Pyhä Nainen Akatemia on täällä palauttamassa ikiaikaisen, pyhän feminiinisen viisauden maan päälle ja auttamassa naisia astumaan omaan pyhään kehoonsa, ekstaattiseen olemukseensa ja henkiseen viisauteen, jotta he voivat palvella maailmaa kaikilla niillä lahjoilla, joita heillä luonnostaan on.

Olet ehkä tullut elämässäsi siihen kohtaan, jossa olet alkanut etsiä itseäsi ja kysymään syvempiä kysymyksiä elämän tarkoituksesta, omasta sieluntehtävästäsi ja siitä, miksi ylipäätään olet maan päälle syntynyt. Usein tämän vaiheen laukaisee jokin elämän syvempi kriisi: avioero, työpaikan menetys, sairastuminen tai jokin muu elämää ravisteleva kokemus, joka koettelee uskoasi elämään ja saa sinut havahtumaan. Et välttämättä edes koe uskovasi mihinkään, etkä ole edes ajatellut henkisiä tai hengellisiä asioita, mutta alat tuntea sydämessäsi, että "täytyy olla muutakin".

Saatat myös olla jo pitkän linjan sydämenpolun kulkija, ja kaipaat vahvistusta, sydämen elävöitystä ja kanssasiskojen tukea ja seuraa omalla polullasi kulkemiseen. 

Tai saattaa olla, että löysit Pyhä Nainen Akatemian sivuille ihan sattumalta, kuin jonkun hiljaisen, mystisen voiman johdatuksesta, etkä tiedä yhtään, miksi olet täällä. Sydämenpolun ensimmäisiä kultaisia ohjenuoria on, että alamme luottaa siihen, että mikään ei ole sattumaa. Että jokin oma sisäinen - ehkä jopa tiedostamaton kaipaus tai ohjaus - on johdattanut meidät juuri siihen, missä nyt olemme. Ja nyt olet täällä.

Pyhä Nainen Akatemia on luotu niille naisille, jotka haluavat astua feminiiniselle henkiselle polulle, sydämenpolulle, aktivoida ekstaattisen, pyhän olemuksensa ja kehollistaa itsensä täydesti. Nyt on sen aika.

 

Miksi pyhän naiseuden polulle, sydämenpolulle, astuminen on tärkeää juuri nyt?

Elämme nyt ajassa, jossa pyhän feminiinisyyden, Jumalallisen Äidin, arvot nousevat ihmiskuntamme keskiöön. Jumalallinen Äiti itsessään saattaa olla meille käsitteenä vieras, mutta jos teemme sille tilaa sydämessämme, alamme ymmärtää enemmän. Alamme muistaa...
 
Jumalallinen Äiti tuo keskuuteemme pehmeät arvot, sisäisen voimaantumisen, luottamisen feminiiniseen, intuitiiviseen virtaan ja ajoitukseen, sisäisen hiljaisen tietämisen, sekä virittymisen oman kehon viisauteen. Jumalallisen Äidin läsnäolon myötä palaamme myös takaisin luonnon ja kosmoksen universaaleihin, luonnollisiin rytmeihin ja sykleihin, jotka vaikuttavat meihin hyvin syvällisesti jokapäiväisessä elämässämme - tiedostamme sitä tai emme.
 
Jumalallisen Äidin myötä alamme ymmärtää, että jotta voisimme yhteiskuntana hyvin, meidän on alettava pitää huolta itsestämme ja voimaantua yksilöinä, jotta sekä perheemme, yhteisömme, yhteiskuntamme, globaali perheemme että koko maapallo ja luonto voivat hyvin. Emme ole erillisiä toisistamme. Sen minkä teemme itsellemme, teemme kaikille.
 
Dalai Lama on sanonut, että kun länsimaiset naiset voimaantuvat, maailma pelastuu. Meissä kaikissa - sekä miehissä, naisissa että muun sukupuolisissa - on pyhä feminiininen puoli sisällämme, ihan niin kuin meissä on myös pyhä maskuliinipuoli sisällämme. Feminiiniset arvot ja olemuspuolemme ovat vain olleet vuosituhansia vaimennettuna, mikä on vaikuttanut syvästi siihen, millaisessa maailmassa juuri nyt elämme - ja josta olemme nyt nousemassa uudelle tasolle: oivaltamaan itsemme täysivaltaisina jumalallisina olentoina.
 
Tämä on suuren muutoksen aikaa. Aikaa, jonka muinaiset tietäjät, alkuperäiskansat sekä tähtikansat ovat nähneet tulevan jo tuhansia vuosia sitten. Ja nyt me elämme tuon muutoksen todeksi: astumme sydämenpolulle sekä yksilöinä että globaalina perheenä.

 

 

Pyhä Nainen Akatemian toiminta pohjautuu ajatukseen, että ydinolemuksemme on Ekstaattinen Rakkaus.

 

Kaikki Pyhä Nainen Akatemian tarjoamat palvelut perustuvat universaaliin rakkauteen. Kun alamme etsiä itseämme, oivallamme, että olemme eläneet koko elämämme ajan kuin unessa, jossa olemme samaistuneet kehoomme, kokemuksiimme ja tunteisiimme, joka on luonut todellisuutemme. Havahtumisen myötä saatamme saada kokemuksen siitä, että todellinen olemuksemme on rakkaus. Tuo rakkaus auttaa meitä purkamaan ne ehdollistumat ja energeettisen koodit, jotka estävät meitä kokemasta itsemme rakkautena. Käymme läpi irtipäästö- ja puhdistusprosessin, joka auttaa meitä tunnistamaan ne käyttäytymiskaavat, ajatusrakennelmat, tunnetason mallit ja energeettiset siteet, jotka estävät meitä astumasta täyteen jumalalliseen potentiaaliimme. Rakkauden avulla uskallamme ehkä ensimmäistä kertaa katsoa itsessämme niihin pimeimpiinkin nurkkiin, jotka kaipaavat huomiota, hellyyttä ja rakkautta. Nähdyksi tulemista, tunnistamista, kuuntelua. Kaikki tapahtuu lempeästi ja rakkaudellisesti, kun olemme kytkeytyneet sydämeemme ja toimimme yhteistyössä Jumalallisen Äidin ja enkelten kanssa.

 

Naisten henkinen polku ja seksuaalisuus

Monet naiset törmäävät henkisen kasvun polulla jossain vaiheessa kysymyksiin oman kehoon, ekstaasiin, mielihyvään ja seksuaalisuuteen liittyen, ja kokevat sen ristiriitaisena suhteessa henkisellä polulla kulkemiseen. Monissa uskonnoissa ja henkisissä yhteisöissä keho ja seksuaalisuus on kautta aikain nähty syntisinä tai likaisina, ja meitä on kehotettu ennemminkin häivyttämään keho ja seksuaalisuus sen sijaan, että ymmärrettäisiin niiden todellinen luonne ja suora yhteys henkisyyteen. Niin moni nainen vielä tänäkin päivänä kokee, että henkisyys, naiseus ja seksuaalisuus eivät voi kulkea käsi kädessä, ja ovat häivyttäneet nuo asiat elämästään "ollakseen henkisiä". 

Perinteisen henkisen polun harjoitukset ja opetukset on suunnattu ennemminkin miehen keholle ja tietoisuudelle, jolloin niissä ei oteta tarpeeksi huomioon naisen keholle ja tietoisuudelle ominaista syklisyyttä, herkkyyttä, sensuellisuutta, ekstaattisuutta ja vahvaa shaktivoimaa. Jos nainen harjoittaa liian tiukkaa ja maskuliinista henkisyyttä, hän menettää sen, mikä hänet veisi suoraan jumalallisen rakkauden kokemiseen ja itsensä oivaltamiseen: pehmeän virtaavuuden, vastaanottavuuden, sensuellisuuden ja luontaisen seksuaalisuutensa, elämänvoimansa. 

Jos tutkitaan alkuperäisiä gnostisia, esi-kristillisen ajan tekstejä, Raamatusta poistettuja evankeliumeja ja itse Maria Magdalenan tarinaa, niin niissä naisella ja naisen seksuaalisuudella ja naiseudella on ollut vahva ja tärkeä rooli henkisessä kasvussa ja henkisyyden edistämisessä maan päällä. Naisen feminiinienergia ja luontainen ekstaattisuus ovat hänen avaimensa jumalallisen rakkauden kehollistamiseen ja täysivaltaiseen itsensä oivaltamiseen.

 

Ilman feminiinisiä ominaisuuksia me itse, parisuhteemme ja koko maailmamme joutuu epätasapainoon - niin kuin on tapahtunut, ja jota todistamme joka päivä katsoessamme ympärillemme.

Naisten on siis aivan välttämätöntä löytää omat naiselliset ominaisuutensahenkiset voimavaransa, pyhä seksuaalisuutensa ja yhteytensä kehoon, jotta maailma voi tulla takaisin harmoniaan. Myös miehissä on sama feminiininen olemuspuoli, ja on äärimmäisen tärkeää, että miehet alkavat ilmentää enemmän hoivaavia, huolehtivia, turvaa tuovia ja rakastavia ominaisuuksiaan. Ilman näitä kahta polariteettiä - feminiinistä ja maskuliinista olemuspuolta - emme löydä tasapainoa.

Olemme juuri nyt keskellä ennennäkemättömän voimallista aikaa, jossa koko ihmiskunnan tapa olla ja elää on kokemassa syvän transformaation aikakausien vaihtumisen myötä. Olemme astrologisesti siirtymässä Kalojen erillisyyden ajasta Pegasuksen siirtymäaikakauden kautta Vesimiehen ykseyden ja yhteisöllisyyden aikaan, jossa opettelemme elämään sydämestämme käsin, luontoa vaalien, yhteistyössä sekä toistemme, maapallon että näkymättömänkin maailman kanssa. 

 

Suomen ja suomalaisten naisten rooli henkisessä heräämisessä

Jo vuonna 1878 H.P. Blavatsky ennusti kuuluisassa sanonnassaan, että "Valo tulee Pohjolasta". Uskon, että tässä aikakausien vaihtumisessa on suomalaisilla ja Suomen pohjoisella maaperällä oma tärkeä tehtävänsä. Elämme suuren osan vuodesta pimeän vuodenajan keskellä, mikä pitää meidät luontaisesti sisäänpäin kääntyneinä ja kasvattaa meissä henkistä kestävyyttä. Suomalaisilla on myös säilynyt ainutlaatuinen yhteys luontoon, mikä vahvistaa meitä henkisesti ja pitää meidät omalta osaltaan feminiinisessä yhteydessä, Äiti Maan henkisessä, parantavassa piirissä. Tässä voimme toimia suurena esikuvana muulle maailmalle.

Henkinen polku ja kaikki henkiset harjoitukset alkavat aina sisäänpäin kääntymisestä ja usein myös palaamisesta takaisin luontoon, Äiti Maan helmoihin. Kääntymällä sisäänpäin meillä on mahdollisuus alkaa kuulla sydäntämme ja löytää valo sisältämme. Rakkauden avulla muunnamme kaiken sisäisen pimeyden valoksi ja alamme vapautua siksi, joka todella olemme: Olla se Valo joka olemme.

Lämpimästi tervetuloa mukaan omalle, ekstaattiselle sydämenpolullesi!

Lämmöllä,

Deepthi

 

Close

50% Ladattu

Pian valmista!

Täytä alle tietosi ja saat ladattua Sydämenpolun Teesit omaksesi. Samalla liityt automaattisesti myös sähköpostituslistallemme, ja saat ensimmäisenä tiedon uusista Pyhä Nainen Akatemian & Deepthi Musicin  tapahtumista.